Har du hørt uttrykket: Det er Rossignol ? Om ikke, er det et uttrykk som blir brukt om kvalitetsutstyr. Rossignol har lange og stolte tradisjoner med å lage ski og skiutstyr. Helt tilbake til 1907 da snekker og ski-fanatikeren Abel Rossignol laget sine første ski og dannet grunnlag for et skimerke som nå er helt i toppen. Rossignol har nylig tildelt oppmerksomheten sin mot stisykler. Gir over 100 års erfaring med kvalitets ski produksjon en fordel når man skal lage sykler ?

Vi i TRYE har klokketro! Vi tilbyr Rossignol sykler i alle størrelser. Fra barn til voksen herre og alt imellom. Prøv de ut og gå for “Another best day” !

Syklene ankommer våre lagre tidlig i April !