Vi har Guidede turer på våre favouritt stier i Mjøndalen. Vi har satt opp noen datoer som passer inn i vårt program. Det kan også være muligheter for å sette opp turer utenom oppsatte datoer. Ta kontakt med oss på booking@trye.no dersom du ønsker å bli med utenom fastsatte dato.

Guidede toppturer til Høgevarde kan du lese mer om her

Guidede turer i September
Fredag 4. September
Mandag 7. September
Fredag 11. September
Mandag 21. September
Mandag 28. September
Torsdag 31. September

Priser
900 kr per person (inkludert sykkel og hjelm)
600 kr per person dersom du har med egen sykkel
Varighet
2-3 timer

Send din påmelding/booking til booking@trye.no